صفایی ندارد ارسطو شدن، خوشا پر گشودن پرستو شدن...

آموزش word2007جلسه دوم

1389,07,05 ساعت 03:02 ق.ظ

نمایش حاشیه نوشتاری

برای ایجاد حاشیه نوشتاری بصورت خط چین کافیه رو دکمه… Officeکلیک کنید و گزینه


Word Optionروانتخاب کنید دد قسمتAdvanced
به قسمتShow Document Content

رفته و گزینهShoe Textboundariesانتخاب کنید وokکنید حالBoundیا ناحیه ای که شما مجاز

هستید تو اون ناحیه کار بکنید ونوشته ها ی خودتون رو قرار بدید با نقطه چین مشخص می شه .
وضعیت قرار گرفتن کاغذ سند
شما می تونید سند ها رو در حالت عمودی یا افقی قرار بدید :

برای تنظیم این حالت باید به تبPage Layoutرفته .


گزینهOrientationگزینهPortraitبرای قرار دادن کاغذ ها در حالتPortraitیا عمودی
گزینهLandscapeبرای قرار دادن کاغد ها در وضعیت افقی یاLandscapeمی تونید انتخاب بکنید .

حذف نواحی خالی بال و پایین کاغذ


شما برای اینکه بتونید از فضای کاری خودتون استفاده بیشتری رو ببرید حاشیه بالیی رو حذف بکنید برای


این کار شما باید اشاره گر موس رو روی مرز حاشیه بال یا پایین کاغذ خودتون قرار بدید مشاهده می کنید


که اشاره گر موس به یک علمت مثل شکل رو به رو تبدیل می شه با دبل کلیک کردن در این حالت شما


می تونید حاشیه بالیی سفید رو از بین ببرید و صفحات کاغذ رو به همدیگه متصل کنید به این شکل کل


حاشیه های بال و پایین که در اونها متن یا نوشته ای وجود نداره از بین می ره و به راحتی می تونید شما


از فضای کاری خودتون استفاده بهینه تری رو ببرید .

تنظیم اندازه کاغذ

در برگهPage Layoutقسمتsizeبه راحتی می تونید اندازه کاغذ خودتون روی


Letter ، Tabloid ، Legal ،A3 ،A4 ،A5 B4 (JIS) ، B5 (JIS) ، Japanese Postcardو اندازه های استاندارد دیگه قرار

 بدید کلیه اندازههای اسناندارد برای شما در نظر گرفته شده .اگر قصد دارید اندازه دیگه ای رو وارد کنید رو گزینه… More Paper Sizesکلیک کنید .پنجرهPage SetupبرگهPaperنمایش داده میشه می تونید در قسمتPaper Sizeاندازه هایDefaultرو

انتخاب کنید و در قسمتWidthمی تونید پهنا و در قسمتHeightمی تونید ارتفاع کاغد خودتون رو

مشخص کنید .
استفاده از خط کش ها

برای نمایش و مخفی کردن خط کش ها می تونید از دکمهView Rulerاستفاده کنید .به راحتی می تونید روی این دکمه کلیک کنید تا خط کش ها نمایش داده بشه یا مخفی بشه

به راحتی می تونید از خط کش ها برای تنظیم حاشیه استفاده کنید :

در حاشیه سمت راست و سمت چپ با موس قرار بگیرید وقتیکه اشاره گر موس به شکل یک فلش دو

جهته در بیاد می تونید اندازه حاشیه صفحه رو کم یا زیاد کنید البته در این حالت شما دقت کافی روی این

عمل نخواهید داشت .نحوه تایپ در نرم افزار
با یه مکان نما مشخص Word همون طور که می دونید محل درج نوشته ها در Word برای تایپ در نرم افزار
شده که به شما کمک می کنه تا محل که در حال تایپ هستید رو ببینید .
استفاده کنید . Space برای قرار دادن فاصله بین کلمات می تونید از دکمه
خاموش باشه تمام حروف به صورت کوچک نوشته می شه و وقتی Caps Lock حتما می دونید که اگر
با Caps Lock روشن باشه به صورت بزرگ نمایش داده می شه و شما می توانید در هنگام خاموش بودن
حروف رو به صورت بزرگ تایپ کنید . Shift استفاده از دکمه
با قرار دادن نقطه می تونید جملت خودتونو به اتمام برسونید .
شما می تونید به خط بعدی بروید . Enter با زدن کلید
Word تصحیح نوشته ها در
شما برای تصحیح اشتباه شما می توانید اون اشتباه رو پاک کنید و از نوع تایپ کنید
من نباید علمت نقطه رو در آخر عبارت قرار می دادم در شکل زیر . In The Name Of God : مثل در عبارت
می بینید که یک غلط گرامری با خط سبز نمایش داده شده است .برای حذف نقطه هم براحتی می تونید با اشاره گر موس در محل مورد نظر کلیک کرده و با دکمه
غلط مورد نظرتون رو پاک کنید . Backspace
شما در مورد عبارت های انگلیسی می تونید از غلط یاب املیی نرم افزار استفاده نمایید در شکل زیر
مشاهده می کنید غلط های املیی با خط های قرمز رنگ مشخص می شوند .

کافیه که غلط مورد نظر رو گرفته و کلیک راست کرده و در لیستی که باز می شه صحیح لغت رو انتخاب
کنید .البته ابن غلط یاب برای کلمات انگلسی هست و اگر شما کلمهو تایپ کنید ممکنه از شما غلط Hamidاملیی بگیره چون مسلما کلمهدر فرهنگ لغت برنامه وجود نداره ولی این امکان وجود داره که شما Hamid املیی بگیره چون مسلما کلمه
کلمه مورد نظرتون رو به فرهنگ لغت برنامه اضافه کنید برای این کار کافیه رو عبارت مورد نظر راست کلیک
رو انتخاب نمایید . Add To Dictionery کرده و گزینهغیر فعال کردن کنترل املء و گرامر
ممکن هم هست شما دوست داشته باشید خاصیت کنترل امل و گرامر رو غیر فعال بکنید برای این کار می
را انتخاب کنبد . Word Options کلیک کنید گزینه .. Office تونید رو دکمبخشProofingرو فعال کنیو تو این بخش می تونید تیک مربوط بهCheck و Check Spelling As You Typeرو غیر فعال بکنید تا دیگه از گرامر ها و لغات املیی شما ایرادی گرفته نشه . Grammar With Spelling
خاصیت تصحیح خودکار
تصحیح خودکار ) این خاصیت به شما این ) Auto correct خاصیت دیگه که در نرم افزار وجود داره خاصیت
امکلن رو می ده که بعضی ایراد ها رو به صورت خودکار رفع کنید یا امکان دیگه ای که هست شما می
تونید با نوشتن چند حرف عبارت بزرگی رو به نمایش در بیارید که به صورت خودکار بعضی از این کلمات در
رو Y u o در حین تابپ سریع که ممکن است اشتباها You نرم افزار قرار گرفته مثل اگه شما به جای عبارت
خود به خود کلمه مورد نظر اصلح شده و درست آن نمایش داده می شه Space تایپ کنید با زدن کلیک
رو اشتباه تایپ کنید می تونید بعد از درست شدن اون از ترکیب You ولی اگر شما قصدتون اینه که کلمه
استفاده نمایید و کلمه مورد نظرتون به صورت قبل نمایش بدید . Ctrl + Z کلید های
رو انتخاب Word Option کلیک کنید و گزینه Office برای دسترسی به این لسیت هم می تونید رو دکمه
کلیک کرده تا کادر مورد نظر نمایش داده Auto Correct Option روی دکمه Proofing نمایید توی قسمت
کلیک کنید . Auto Correct بشه در کادر نمایش داده شده رو تببخش دیگه ای که در این پنجره وجود داره بخشReplace Text As You Typeهست شما با استفاده از این

بخش می تونید بعضی حروف رو به صورت خودکار جایگزین حروف دیگه کنید که لیستشو در زیر همین بخش
مشاهده می کنید که شما می تونید خودتون حروفی رو به این لیست اضافه یا حذف یا ویرایش کنید مثل
رو بزنید هر Add و گزینه Kirk_Hammett بنویسید حمید و در کادر روبه روش بنویسید Replace در کادر زیر
تبدیل Kirk_Hammett رو بزنید کلمه حمید به صورت خودکار به Space وقت در موقع تایپ حمید رو بنویسید و میشه


علمت های قالب بندی در نرم افزار
علئم قالب بندی :
شما متونید این علئم رو فعال یا غیر فعال بکنید * + Ctrl یا ترکیب کلید های Show /Hide به کمک دکمه
شما وقتی که این گزینه رو فعال می کنید علئم قالب بندی رو سند شما اعمال می شه .شما سه علمت عمده برای قالب بندی در اختیار دارید اولین علمت ، علمت نقطه است که بالتر از نقطهمعمولی رو صفحه کیبورد قرار می گیره علمت نقطه وجودیا فاصله در متن رو به شما نشون می Spaceده . این علمت وجودر متن رو به شما نشون جاهایی که شما enterزدید به شما نشون میدهعلمت دیگه علمت فلش هست که جاهایی که ازاستفاده شده رو به شما نشون می ده . Tabتکنیک های ویرایش متن
و انتخاب کنید و با جهت Delete
برای پاک کردن معمولی متن می تونید اون متن رو با موس گرفته و گزینه
Ctrl + های رو کیبورد می تونید بین حروف حرکت کنید و حرف مورد نظر رو پاک کنید یا با استفاده از
و جهت Shift می تونید بین کلمات حرکت کنید و کلمه مورد نظر رو پاک کنید و با استفاده از کلید Jahatha
به Home های رو کیبورد می تونید متن مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید و همچنین می تونید با زدن کلید
Ctrl به اول سند Ctrl + Home به آخر جملتون برید یا با زدن کلید های End ابتدای جمله بیاید و با زدن کلید
یه Page up یک صفحه به شمت پایین و کلید های Page Down به آخر سند برید و با کلید های + End
صفحه به بال برید .
Word امکانات تایپ فارسی در برنامه
یا چیدمان سند خودتون رو تغییر بدید یعنی باید سند رو Align شما باید برای تایپ فارسی در یک سند ابتدا
کلیک Right –to –Left Text Direction در حال راست به چپ قرار بدید برای این منظور می تونید رو دکمه
کنید .

کار دیگه لزم انجام بشه اینه که زبان صفحه کلیدتون رو از انگلیسی به فارسی تعییر بدید برای این کار می
استفاده کنید حال می تونید عبارت های فارسی خودتون به Alt + Shift تونید به راحتی از دکمه های
راحتی تایپ کنید .
اما برای نوشتن حرف " ی " چسبان که ممکن با بعضی فونت ها مشکل داشته باشه و " ی " به صورت ی
استفاده نمایید برای تایپ حرف " ژ " هم می Shift + X چسبان نوشته نشه می تونید از ترکیب کلید های
استفاده کنید . Shift + C تونید از ترکیب کلید های
ذخیره کردن یک سند به صورت خودکار
موضوع مهمی که وجود داره ذخیره سازی سند به صورت خود کار و مدام هست . وقتی که شما دارید روی
Save یه سند کار می کنید لزم می شه هر از گاهی نتیجه کارتون رو ذخیره سازی کنید یعنی باید رو دکمه
مداما کلیک کنید این کار باعث می شه متن سند های خودتون رو از دست ندید مثل با بروز مشکلی مثل
قطع برق یا ریسیت شدن کامپیوتر شما اطلعات خودتون رو از دست دادید به این شکل این اطلعات از
به صورت خودکار یک راه حل در نظر Word دست داده شده نمی تونه اطلعات بسیار زیادی باشه البته
یه فایل دیگه مشابه فایل Temporary رو باز می کنید به صورت یک Word گرفته همین که شما یه فایل
شما در همون مسیر قرار داده می شه .
وقتی که یک فایل به درستی بسته بشه این فایل پاک میشه .
ولی اگه فایل به درستی بسته نشه این فایل به همان صورن باقی می مونه و وقتی شما فایلتونو باز می
کنید نرم افزار متوجه می شه که این فایل دفعه گذشته به صورت درست بسته نشده به شما پیغام
رو روی فایل شما Recovery برای شما در نظر گرفته عملیات Temporary می ده و از روی فایل Recovery
ایجاد می کنه .
از نرم افزار بخواهید که مداما فایل Auto Save اما یک راه دیگه هم وجود داره شما می تونید از خاصیت
Word می تونید از قسمت Auto Save شما رو به صورت خودکار ذخیره سازی بکنه برای تنظیم پارامتر های
Save Auto Recover Information Every رو فعال کنید گزینه ای به نام Save تنظیمات مر بوط به Option
وجود داره که شما می تونید زمان دلخواهتونو در جای --- وارد کنید که اگه این گزینه غیر فعال --- minutesباشه اصل عملیاتنجام نمی شه . Auto Save


شدن هم ممکنه شما یه مکس کوتاهی رو احساس کنید . Save موقع
Word نمایش و بررسی متن سند در
وقتی شما قصد ویرایش متن رو دارید نکته اهمیت داره بررسی متن باید یاد بگیرید که چطور می تونید متن
به نمایش در بیارید و یا اندازه متن رو به صورت مجازی تغییر بدیدی یعنی در Word مورد نظرتونو تو نرم افزار
حقیقت عملیات بزرگ نمایی یا کوچک نمایی مجازی رو روی نوشته های خودتون اعمال بکنید .
رو با هم بررسی کنیم . اولین نما ، Word می خواهیم نحوه نمایش یا ویو های مختلف نمایش در نرم افزار
قرار دارید شما می تونید ساختار تک تک صفحات خودتون Print Layout وقتی در نمای Print Layout نمای
به صورت کامل مجزا ببینید .
از این حالت می تونید برای Full Screen Reading حالت دیگه ای که می تونید از اون بهره بگیرید حالت
بررسی متن خودتون استفاده بکنید این حالت خیلی سریع تر کل متن رو در اختیار شما قرار می ده و می
تونید محتوای متنتون رو به سرعت مورد نمایش قرار بدید در این حالت می بینید که از صفحه مانیتورتون
بیشترین استفاده جهت نمایش متن به عمل میاد . نحوه نمایش متن در این حالت رو می تونید به کمک
به صورت Increase Text Size تغییر بدید می تونید اندازه متن رو به کمک گزینه View Option گزینه های
اندازه متنتون رو به صورت مجازی کاهش بدید . Decrease Text Size مجازی افزایش بدید یا به کمک گزینه
Show Two Page نمایش تک صفحه ای یا Show One Page همین طور می تونید حالت نمایش روی
نمایش دو صفحه ای قرار بدید . اگر در این حالت قصد ویرایش و تایپ مورد خاصی رو داشتید می تونید
رو فعال کنید . در این حالت به شما اجازه داده می شه متن های مورد نظر خودتون Allow Typing گزینه
هم تغییر بدید . دو ابزار خاص هم برای کار در این حالت در نظر گرفته شده یکی از Reading حتی در حالت
که به کمک این ابزار می تونید قسمتی از متنتون رو مشخص کنید Text Highlight Color این ابزار ، ابزار
بتونید جایی رو که مشخص کردید رو تغییر بدید . برای این کار هم کافیه مکان مورد Word بعد در نرم افزار
Highlight کلیک کنید تا در اون ناحیه به صورت Text Highlight Color نظر رو با موس گرفته و روی دکمه
Print کلیک بکنید تا به صفحه اصلی Close شده در بیاد برای خروج از این وضعیت هم می تونید روی دکمه
در اوردید هنوز به صورت Highlight باز گردید در این صفحه می بینید متنی رو که به صورت Layout
باقی مونده و شما می تونید تغییرات رو روش اعمال کنید . Highlight
وقتی در این حالت Web یا حات Web Layout دیگه ای که می تونید از اون استفاده بکنید حالت Layout
قرار می گیرید دیگه ساختار صفحات رو نمی تونید ببینید و متوجه صفحات بشید کل متن شما به صورت
به نمایش در میاد از این حالت بهتر در مواقعی استفاده بکنید که قصد دارید Web یکپارچه مشابه یک صفحه
رو طراحی بکنید . Web


حالت دیگه ای که می تونید در ویرایش متن و مخصوصا جا به جایی عنوان های مختلف در متن استفاده
Word قرار می دید می بینید که ظاهر نرم افزار Outline وقتی متن خودتون رو در حالت Outline بکنید حالت
به صورت کامل تغییر میکنه در این حالت بر حسب پاراگراف ها که شما مشخص کردید به راحتی می تونید
هم می تونید عنوان های خودتون Body Text بخش های مختلف متنتون رو از یکدیگر تشخیص بدید از بخش
رو مشاهده بکنید . در این حالت شما می تونید یک ساختار رو بین متون رو به کمک موس جابه جا کنید و
می تونید از این حالت خارج بشید . Close Outline View به کمک گزینه
می Zoom نکته دیگه ای که از اون می تونید استفاده کنید میزان بزرگ نمایی متون شما به کمک قسمت
رو تا 500 برابر Zoom رو روی متون انجام بدید شما میتوانید میزان Zoom In و Zoom Out تونید عملیات
افزایش بدید .
Zoom با سرعت و دقدت بیشتر در این حالت کادر Level Zoom راه دیگه کلیک بر روی مقدار برای تعیین
Page . 100 و 75 % قرار بدید ، رو در حالت 200 Zoom برای شما باز می شه که شما می تونید مقدار
در نظر گرفتن صفحه رو انجام بدید به کمک Whole Page عرض نوشته Text Width عرض صفحه Width
هم می تونید تعداد صفحات نمایش داده شده در یک جا مشخص کنید .
انتخاب قسمتی از سند
برای ویرایش یک لغت هم کافیه رو لغت مورد نظر دو بار با موس کلیک کنید تا لغت مورد نظر انتخاب بشه
های روی کیبورد Shift + Ctrl + Jahat برای گرفتن لغت به کمک صفحه کلید می تونید از کلید های
استفاده کنید .
برای انتخاب بک پاراگراف هم کافیه یک لغت در اون پاراگراف انتخاب کنید و سریعا یک کلیک دیگر روی اون
لغت انجام بدید تا پاراگراف مورد نظر انتخاب بشه .
را نگه داشته و در Shift برای انتخاب یک بخش هم کافیه با موس در ابتدای اون بخش کلیک کرده کلید
را رها کنید تا بخش مورد نظر انتخاب بشه Shift انتهای اون بخش مورد نظرتون کلیک کرده و
برای جا به جایی یک لغت کافیه لغت مورد نظر را انتخاب کرده و با موس آن لغت را گرفته و به هر جایی از
متن که دوست دارید جا به جا کنید اگر می خواهید لغت مورد نظر از یک بخش به بخش دیگ انتقال بگید
استفاده نمایید و راحت تر لغت مورد Paste و Copy ، Cut دیگه این کار درست نیست می تونید از دستورات
نظرتون انتقال بدید اگر می خواهید لغت مورد نظرتون از اون مکان حذف بشه و به جای دیگه انتقال بدید
استفاده Ctrl + C یا Copy استفاده کنید در غیر این صورت می تونید از دکمه Ctrl + X یا Cut کافیه از دکمه
استفاده نمایید می تونید تنظیمات مربوط به Ctrl + V یا از کلید های Paste نمایید و در مکان مورد نظر
هم تغییر بدید می تونید اون رو با ساختار و قالب اصلی خودش یا با ساختار و قالب مکان قرار داده Paste
شده به راحتی تطبیق بدید .
Redo و Undo دستورات
از این دستورات می تونید برای یک عمل و برگردوندن Redo و Undo دستورات ویرایشی دیگه دستورات
رو تا چندین دستور قبل تر انجام بدید Undo عمل لغو شده استفاده نمایید . حتی شما می تونید دستور
استفاده Ctrl + C و Ctrl + Y هم میتونید از ترکیب کلید های Redo و Undo شما برای استفاده از دستوزات
کنید .

قالب بندی نوشته ها
رو برای شما توضیح بدم . Font گزینه های بخش Home در این قسمت می خوام از تب

استفاده کنید . Font شما برای قالب بندی نوشته ها می تونید از بخش
اولین امکانی که در اختیار دارید امکان تنظیم نوشته های متنتون ، شما برای متنی که در نظر دارید به
یا نوع قلم نوشتن خودتون رو انتخاب کنبد کافیه روی کادر فونت کلیک کنید تا لیست Font راحتی می تونید
اون برای شما باز بشه و شما فونت مورد نظرتون رو انتخاب کنید ( نام هر فونت با حالت همان فونت نوشته
شده ) .

می تونید استفاده Font Size شما می تونید اندازه نوشته خودتون رو تنظیم بکنید برا ی این منظور از بخش
استفاده Ctrl + Shift +P کنید برای انتخاب این گزینه به کمک صفحه کلید می تونید از ترکیب کلید های
کنید .برای بزرگ یا کوچک نوشته ها می تونید از دکمه هایCtrl یا ترکیب کلید های Shrink Font یا Grow Font> + Ctrl + >استفاده کنید .
دکمه جدیدی که درWord2007در نظر گرفته شده دکمهClear Formattingشما به کمک این دکمه میتونید کلیه عملیات قالب بندی اعمال شده روی متنتون رو حذف کنید
ذخیم برای انتخاب این گزینه می تونید Bold امکان دیگه ای که وجود داره امکان تبدیل کردن متن به حالت
هم استفاده کنید. Ctrl + B از ترکیب کلید های
که به کمک این گزینه می تونید نو شته های خودتون رو به صورت مورب Italic دکمه قالب بندی دیگه دکمه
هم استفاده کنید . Ctrl + I در بیارید برای انتخاب این گزینه می تونید از ترکیب کلید های
هم استفاده Ctrl + U که می تونید برای استفاده از گزینه از ترکیب کلید های Underline دکمه دیگه دکمه
کنید این دکمه می تونه خط زیر نوشته های شما رو تامین بکنه البته به کمک منو باز شو می تونید انواع
مختلف خطوط و هم چنین رنگ خطوط رو هم تامین بکنید .

ی تونید برای اعمال یک خط روی نوشته خودتون استفاده بکنید در حقیقت این Strikethrough از دکمه
دکمه قادر که خط مرکزی رو روی نوشته شما اعمال کنه .
ا Subscript در حقیقت این دکمه ها قادر X دکمه دیگه ای که می تونید از اون استفاده بکنید دکمه های 2
رو تایپ بکنید و حرف 2 رو به صورت A ها رو برای شما تولید کنه مثل ار قصد دارید حرف 2 Superscript و یا
به A کلید بکنید و یا اگر قصد دارید عبارت Subscript یک اندیس در ببارید کافیه 2 رو انتخاب کنید و روی دکمه
کلیک می کنید . Superscript را نوشته 2 را انتخاب می کنید و روی دکمه A توان 2 رو تایپ کنید 2
= + Subscript = Ctrl

+ + Superscript = Ctrl + Shift
Change Case یک امکان دیگه امکان استفاده ک ه شما می تونید در این حالت گزینه های :ه همون حالت عادی حرف اول جمله رو به صورت بزرگ می نویسه . : Sentence Case
در این حالت تمام حروف متن شما به صورت کوچک نوشته می شه . : Lowercase
در این حالت تمام حروف متن شما به صورت بزرگ نوشته می شه . : UPPERCASE
در این حالت حرف تک تک اول لغات شما در متن به صورت بزرگ نوشته می شه و : Capitalize Each Word
بقیه لغات رو به صورت کوچک نمایش می ده .
در این حالت حرف تک تک اول لغات شما در متن به صورت کوچک نوشته می شه و بقیه :Toggle Case
لغات رو به صورت بزرگ نمایش می ده .
Font 2 امکان دیگه توی بخش
کردن نوشته ها ست شما از این بخش می تونی به راحتی متن مورد نظرتون رو Highlight یکی امکان
رو روی نوشتتون به وجود بیارید . Highlight گرفته و به کمک این گزینه و رنک دلخواهتون یه حالت
می تونید برای تغییر رنگ نوشته Font Color امکان دیگه امکان تغییر رنگ نوشته است شما به کمک گزینه
هم می تونید برای انتخاب رنگ های بیشتر یا ساخت رنگ مورد نظرتون More Color استفاده کنید از گزینه
برحب رنگ های سبز ، قرمز و آبی استفاده کنید .
قالب بندی پاراگراف ها
رو برای شما توضیح بدم . Paragraph گزینه های بخش Home در این قسمت می خوام از تبه Align Text Left ، Center ، Align Text Right اولین امکان تنظیم جهت پاراگراف با استفاده از دکمه های
ترتیب می تونید نوشته های خودتون رو به سمت چپ ، وسط و راست ببرید .
Align Text Left = Ctrl + L
Center = Ctrl + E

Align Text Right = Ctrl + R

ادامه مبحث را در درس سوم مطالعه فرمایید.