صفایی ندارد ارسطو شدن، خوشا پر گشودن پرستو شدن...

عکس کامپیوتر های جالب

1389,07,05 ساعت 03:38 ق.ظ

خدایی من که حاظر نیستم بعضی از این کامپیوترهارو مجانی هم توی اتاقم بزارم بزارم شما چطور

 

 

این کیس شبیه جارو برقی از اون صنعتیا البته یک حسن داره اونم اینه که بدنش توریه و به هیچ وجه

نویز نمیگیره

 

به ادامه مطلب مراجعه کنید.